Aktuellt

Frigör kraften i digitala vårdlösningar i tre steg

På min tredje dag som licensierad sjuksköterska möttes jag av en motgång i form av ett disciplinärende.

På något sätt hade jag missat att administrera en daglig dos warfarin till en patient som återhämtade sig från en höftoperation. Utan den viktiga blodförtunnande medicinen kunde de ha drabbats av en emboli eller dött.

Jag var förkrossad. Under de följande månaderna plågades jag av tvivel. Hur hade jag kunnat göra ett så kritiskt fel?

Det visade sig att jag inte hade gjort det.

Jag fick senare reda på att fel i sjukhusets pappersbaserade journalsystem orsakade misstaget. Denna vetskap innebar en personlig lättnad, men den gjorde ingenting för att åtgärda det underliggande informationsproblemet.

Warfarinincidenten övertygade mig om att data ligger till grund för vår branschs största framgångar och misslyckanden. Att uppleva dess makt på nära håll drev min övergång från sjuksköterska till att arbeta med klinisk informatik. Som klinisk produktchef på InterSystems tillbringar jag nu mina dagar med att samarbeta med kollegor för att ersätta långsamma, silobaserade och system som försvårar insyn – likt det system som orsakade mitt första och enda disciplinärende – med rationella system som sammanför data och processer.

Nu hjälper jag vårdorganisationer dra nytta av den snabbt framskridande tekniken. Jag reflekterar över vad jag lärt mig under en flera decennier lång karriär inom området. Här är de insikter som alltid kommer att stanna kvar hos mig. Jag hoppas att de hjälper dig att övervinna din nästa utmaning som har att göra med hantering av information.

Data är grunden för bättre vård

Några år efter warfarinincidenten löste jag det underliggande problemet. Jag arbetade på sjukvårdsorganisationens avdelning för klinisk revision och läkemedelssäkerhet var en av de viktigaste prioriteringarna.

I samarbete med chefen för sjuksköterskornas avdelning införde jag ett system för att logga läkemedelsincidenter. Detta var i datoriseringens tidiga dagar, så när grupperna skickade in pappersrapporter förde jag in informationen manuellt i Excel.

Ett stadigt flöde av data till de elektroniska filerna hjälpte oss att lokalisera och analysera de problem som störde vården och hotade patienterna. Vi upptäckte att det inte alltid var kliniker, utan dåligt hanterade verksamhetssystem, som tenderade att orsaka ständiga misstag.

Vår innovativa användning av data kartlade så många möjligheter att förbättra läkemedelssäkerheten att sjukhuset anställde en person på heltid för att genomföra förändringarna. De fördelar som följde var ett direkt resultat av det förbättrade rapporteringssystemet.

Data gav meningsfull insikt i våra system och gav klinikerna möjlighet att förbättra resultaten för patienterna i stor skala.

Samarbete skapar system som fungerar för alla

Den ursprungliga rollen som informatiker växte och omfattade snart övervakning av ett informationssystem för riskhantering som även omfattade läkemedelsincidenter.

Svårigheterna med att hantera systemet mångdubblades med dess omfattning. Jag slet ut mig själv med att jaga upp incidentrapporter och svara på frågor. Sedan slog det mig. Jag kunde inte driva systemet på egen hand. Det skulle krävas ett samarbete på plats och i hela systemet.

Jag samlade alla på gruppmöten, för att dela med sig av sina önskemål och invändningar. Tillsammans kom vi fram till att vårt rapporteringssystem behövde uppdateras. De gemensamma feedbackmötena säkerställde att alla var engagerade i systemet och att cheferna förstod sina rapporteringsskyldigheter. Det var kritiska faktorer för att systemet skulle bli framgångsrikt.

Mötena hjälpte oss att lokalisera blinda fläckar i utformningen, som det tog ett och ett halvt års arbete att reda ut. De visade också att samarbete kan förena teknik och verksamhet, vilket gör det möjligt för sjukvårdsorganisationer att omvandla användarfeedback till effektiviseringar som ger verkliga fördelar med digitala lösningar.

Ledare måste också vara lyssnare

Min karriär inom klinisk informatik började med aktivt lyssnande. Jag lärde mig begreppet på en konferens och inom ett år studerade jag området vid Royal College of Surgeons of Edinburgh i Skottland.

Sedan dess har aktivt lyssnande varit centralt för min framgång. Det hjälpte mig att samla insikter som ledde till utvecklingen av digitala system för att bättre stödja personalens behov. Det bästa exemplet kommer från min senaste erfarenhet av att implementera en av InterSystems lösningar i Mellanöstern och Europa.

För att säkerställa att lösningen uppfyllde kraven från mer än ett dussin sjukhus skapade vi trygga utrymmen där användarna kunde dela med sig av sina tankar och förväntningar. Sedan kombinerade vi resultaten med data om hur de använde systemet och skapade i slutändan en rapport om hur lösningen kan införas på ett bättre sätt.

Tack vare de transparenta samtalen prioriterade och utförde vi verktyg för införande och utveckling som förbättrade systemen för personalen. Det innebar också effektivare tillgång till insikter som kunde användas för att förbättra vården och undvika kostsamma fel.

Framtiden: Data som en väg till bättre vård, i stället för ett hinder

Jag minns tydligt min oro efter warfarinincidenten. Utan tillförlitliga system för att stödja vårdpersonalen kändes det som om ett enda beslut kunde leda till otaliga fel. Det fanns fallgropar överallt, och vi hade ingen karta som kunde hjälpa oss att hitta dem.

Tack och lov bygger vi bättre kartor varje dag. Klinisk informatik förbättrar dramatiskt säkerheten och vården för patienterna, samtidigt som den skyddar behandlare och patienter från onödiga risker.

Jag är stolt över att ha bidragit till ett hälso- och sjukvårdsekosystem där färre unga anställda måste utsättas för disciplinära åtgärder som beror på föråldrade system. Data bör vara en väg till bättre vård, inte ett hinder.

 

/ Janet Seaton, Clinical Product Manager

 

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
“Region Västmanland” Case Study PDF

Ladda ner denna pdf som visar smidigt datautbyte i Region Västmanland.

Ladda ner
pdf
Örebro Case Study PDF

Ladda ner denna pdf och läs om hur IT-avdelningen i Örebro kan hantera högre krav med hjälp av rätt plattform.

Ladda ner
pdf
HIT Developers & Startups Gain a Competitive Edge with InterSystems IRIS for Health

Här kan du ladda ner och läsa om hur HIT-utvecklare och nystartade företag får ett försprång med InterSystems IRIS for Health™

Ladda ner