Aktuellt

Ny rapport: Informationsklyftan i vården. Så anser beslutsfattare att datadelning och it-system fungerar inom hälso- och sjukvården i Sverige.

InterSystems kommer under våren att släppa en ny rapport om hur läkare, sjuksköterskor, chefer och it-ansvariga ser på utmaningar och hinder för att effektivt arbeta med datadelning och rätt teknik i svensk hälso- och sjukvård.

Några axplock från resultaten:

→ Bristande datadelning – mer än hälften av läkarna har upplevt situationer som äventyrat patientsäkerheten.

→ 62 procent av it-cheferna anser att det är ganska eller mycket svårt att integrera nya applikationer i it-systemen för hälso- och sjukvården, medan 46 procent instämmer helt i att det också är dyrt att göra det.

→ 73 procent av cheferna anser att tillgängligheten för patientinformation är god, medan 55 procent anser att innehållet är tillräckligt. Betydligt färre – 27 procent – instämmer helt i att it-systemen ger en adekvat bild av patienten eller att it-systemen kan utveckla verksamheten, och endast 18 procent instämmer helt i att det är lätt att använda patientdata för utvecklingsverksamhet.

→ Samordning, nationella insatser och ny lagstiftning behövs för förbättrad datadelning mellan tjänsteleverantörer.

Nya applikationer till vårdens it-system är eftertraktat men är ofta komplicerat och kostsamt att implementera.

Rapporten kommer att presenteras under våren i både en e-bok och vid två webbinarier.

→ Anmäl dig här för att få e-boken och delta i webbinarierna

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
“Region Västmanland” Case Study PDF

Ladda ner denna pdf som visar smidigt datautbyte i Region Västmanland.

Ladda ner
pdf
Örebro Case Study PDF

Ladda ner denna pdf och läs om hur IT-avdelningen i Örebro kan hantera högre krav med hjälp av rätt plattform.

Ladda ner
pdf
HIT Developers & Startups Gain a Competitive Edge with InterSystems IRIS for Health

Här kan du ladda ner och läsa om hur HIT-utvecklare och nystartade företag får ett försprång med InterSystems IRIS for Health™

Ladda ner