Aktuellt

Smidigt datautbyte i Region Västmanland

Att kunna dela data är ett måste för modern sjukvård, vilket ställer stora krav på integrationslösningar. I Västmanland har man arbetat ambitiöst med en enhetlig plattform från InterSystems för att hantera sina informationsflöden. Det ger lösningar som ständigt kan vidareutvecklas för att möta nya behov.

Integration mellan olika IT-system är alltid krånglig, inte minst vad gäller dataöverföring. Det blir väldigt tydligt inom sjukvården och därför inom och mellan Sveriges regioner. Regionerna har dessutom ansvar för till exempel tandvård och kollektivtrafik, förutom ekonomi, logistik och andra generella områden. Det blir väldigt många it-lösningar som behöver utbyta data.

Att det är problematiskt visar sig i många regioner. Praktexemplet på detta är att många vårdinrättningar ännu inte har fått till smidig delning av vårdinformation, vilket är ett stort problem inom sjukvården. Bland utmaningarna märks inte bara att få till tekniska lösningar. Det är ofta också svårt att enas om hur data ska organiseras och om dess innebörd.

Utmaningarna leder ofta till att det finns en uppsjö av olika integrationslösningar och att olika metoder för integration som inte fungerar smärtfritt tillsammans används. Det ger inte bara sämre funktionalitet; det blir mer tidsödande och dyrare, och ger ännu större svårigheter med vidareutveckling.

Tog krafttag 2012

I Region Västmanland tog man tag i arbetet med integration 2012, med en upphandling av en integrationsplattform. Valet föll på InterSystems Health Connect, som är en del av produktfamiljen HealthShare. Enkelt uttryckt bjuder HealthShare-familjen en komplett plattform för interoperabilitet inom hälso- och sjukvård. Familjemedlemmen Health Connect är ”integrationsmotorn”.

Att valet föll på InterSystems lösning berodde helt enkelt på att den uppfyllde flest krav under upphandlingen.

– Vi använder Health Connect för informationsflödena mellan regionens olika system, som ekonomi, logistik, sjukvårdssystem, samt nationella e-tjänster och regional tjänsteplattform. Vi använder endast den här integrationsplattformen för våra informationsflöden, berättar Maria Österberg, enhetschef på Region Västmanland och Förvaltningen för digitaliseringsstöd.

I nuläget handlar det om 500 integrationsflöden och cirka 300 000 meddelanden per dygn. Vid extrema toppar som vid vaccinationsbokning i samband med Covid-19 kom vi upp i cirka 600 000 meddelanden per dygn.

– Det går förhållandevis enkelt och snabbt att utveckla integrationer, vilket sparar tid och därmed kostnader. Plattformen är allomfattande och stöder de protokoll som används i sjukvårdssystem, säger Maria Österberg.

En viktig aspekt av Region Västmanlands införande av InterSystems plattform är att den används för en regionsspecifik implementation av den nationella tjänsteplattformen för svensk sjukvård. Det innebär att man slipper dubbla systemimplementationer för att knyta samman egna lösningar med nationella. På sikt kan det leda till enklare samarbete med andra regioner och organisationer. Redan i dag samarbetar Region Västmanland med grannregionen Örebro, som också är kund till InterSystems.

Två personer sköter driften

Infrastrukturen för integrationsplattformen sköts av IT-driftavdelningen, där kompetensen är delad på två personer. På Maria Österbergs enhet finns dessutom fyra utvecklare.

– Det pågår en ständig utveckling då vi ändrar i befintliga integrationer, samt inför nya system som behöver någon form av informationsutbyte, säger Maria Österberg.

Hon beskriver driften av Health Connect som oproblematisk:

– Plattformen är uppe hela tiden. Vi har haft väldigt få problem som vi inte kunnat lösa själva. Det är sällan vi ställer supportfrågor, men när det händer är responsen snabb och mycket bra.

Maria Österberg berättar vidare att införandet av InterSystems lösningar för tio år sedan var avancerat och att det tog tid innan man kände sig trygga med att behärska plattformen.

– Mycket har ändrats sedan införandet. Det har skett förbättringar av plattformen sedan dess och i dag har vi betydligt fler informationsflöden än i början. Vad vi vet i dag kommer vi att stanna kvar på InterSystems integrationsplattform. Den uppfyller våra krav och behov, säger Maria Österberg.

Från InterSystems sida har Otto Medin, med titeln Senior Sales Engineer, varit engagerad i Västmanland ända sedan upphandlingen 2012. De senaste tre åren har han arbetat med att ge rådgivning om bland annat ny funktionalitet och långsiktig användning av integrationsplattformen. Han hjälper också till med att underlätta samarbetet mellan Västmanlands och Örebros regioner.

– Jag gillar att arbeta med Region Västmanland. De har ett kompetent och självgående integrationsteam, säger Otto Medin.

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
“Region Västmanland” Case Study PDF

Ladda ner denna pdf som visar smidigt datautbyte i Region Västmanland.

Ladda ner
pdf
Örebro Case Study PDF

Ladda ner denna pdf och läs om hur IT-avdelningen i Örebro kan hantera högre krav med hjälp av rätt plattform.

Ladda ner
pdf
HIT Developers & Startups Gain a Competitive Edge with InterSystems IRIS for Health

Här kan du ladda ner och läsa om hur HIT-utvecklare och nystartade företag får ett försprång med InterSystems IRIS for Health™

Ladda ner