Aktuellt

Regioner och andra aktörer inom vården som lämnat “nudelsoppan” för datahantering

I ett tidigare inlägg diskuterade jag hur datamiljön hos många vårdaktörer kan liknas vid en nudelsoppa. “Nudelsoppan” för datahantering innebär att utvecklare och användare ständigt kämpar med att felsöka i olika utbyten av medicinsk information, och manuellt behöver hantera komplexa integrationer – faktorer som i värsta fall kan äventyra patientsäkerheten.

I takt med att vården blir allt mer beroende av data som smidigt flödar i systemen så ökar också behoven av effektivare datahantering. Datasamordning och interoperabilitet är idag nödvändigheter i storskaliga projekt som kräver hög prestanda, skalbarhet, säkerhet. Samt som stöd för framväxande teknik som maskininlärning och generativ AI, ett teknikområde som redan idag används, men som kommer att utvecklas mycket snabbt även framåt. En AI assistent kan snabbt sammanfatta en patientjournal och låta läkaren ställa frågor om både patienten och behandlingsmetoderna, men sådana lösningar kräver att språkmodeller kan tränas på stora datamängder. Det sistnämnda ställer krav på att data kan tillgängliggöras på ett patientsäkert sätt mellan olika miljöer och applikationer.

Framgångar i Region Örebro och Region Västmanland

I Sverige har vi sett framgångsrika implementeringar av våra lösningar i bland annat Region Örebro och Region Västmanland. Regionerna stod inför utmaningen att hantera många olika system, applikationer och databaser som inte samarbetade effektivt med varandra.

Lösningen för regionerna heter idag InterSystems Health Connect. Dessa regioner upphandlade våra lösningar för drygt tio år sedan och har under de senaste åren migrerat till vår senaste version för att få tillgång till ny funktionalitet, såsom HL7 FHIR. Lösningen kan ses som ett automatiserat “control tower” för datahantering och som kräver minimal administration.

Genom att använda Health Connect för interoperabilitet lyckas dessa regioner snabbt och effektivt samordna informationsflödet. De kan hantera och distribuera kritisk information, som provtagnings- och vaccinationsinformation, på ett betydligt effektivare sätt än enskilda och individuella integrationskopplingar. Våra lösningar bidrar inte bara till lägre svarstider och snabba databaslösningar, utan även till mer skyndsamt patientstöd och support.

Region Västmanland använder även vår teknik för att hantera den vanliga utmaningen att smidigt kunna dela patientjournaler och annan information mellan olika vårdgivare. Idag hanterar Region Västmanland omkring 500 integrationsflöden och cirka 300 000 meddelanden dagligen, med hjälp av ett verktyg, Health Connect. Vid toppar som vaccinationsbokning för Covid-19 hanterade Health Connect cirka 600 000 meddelanden per dygn.

En avgörande faktor för Region Västmanlands framgångar är användningen av vår plattform där man undviker flertalet speciallösningar för att knyta samman egna kopplar med andra regioners och nationella tjänster.

Partnerskap för datautbyte och interoperabilitet i svensk vård

InterSystems har partnerskap med en rad mjukvaruleverantörer, inklusive branschledande företag som Cambio, men även Autonik inom laboratoriefältet. Vårt fokus är att erbjuda effektiva lösningar för interoperabilitet som integreras smidigt med våra partners vårdsystem i Sverige. Genom att samarbeta med dessa företag har vi framgångsrikt bidragit till att modernisera och effektivisera datamiljön inom vården, och vi fortsätter att leverera innovativa lösningar som främjar ökad samarbetsförmåga och informationsutbyte inom den svenska vårdsektorn.

För att få till ett effektivt datautbyte inom och mellan regioner handlar det om att möjliggöra för existerande system att kommunicera med varandra. Inte uppfinna hjulet på nytt.

I en kommande artikel kommer jag att dyka djupare in i hur våra lösningar fungerar och hur förhållandevis enkelt det är att komma igång med dem. Följ med på vår gemensamma resa mot en mer effektiv och säker vård genom smart datahantering.

/ Stefan Markovski, Skandinavienchef, InterSystems

Fler ämnen

Utan integrationsverktyg kommer utvecklare och användare av medicinska informationssystem i Skandinavien fortsätta att möta tuffa utmaningar relaterade till interoperabilitet och enkelhet i maintenance.

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
InterSystems Data Integration Solutions for Reference Labs

Lär dig mer om hur HealthShare Health Connect kan förenklar digital transformation och öka konkurrenskraften.

Ladda ner
pdf
Health Connect Fact Sheet

Ladda ner vårt faktablad om HealthShare Health Connect.

Ladda ner
pdf
Success with Healthcare Data Integration at Scale

Fyra framgångshistorier inom dataintegration och digital transformation i sjukvården. Ladda ner vår pdf här.

Ladda ner