Aktuellt

Stegvis övergång till ett sammanhängande ekosystem för vårddata

Digitaliseringen inom vården är komplex: Digitalisering inom vården är ett mångfacetterat område som ställer krav på en sammanhållen, underliggande bas i form av ett ekosystem. Enkelt uttryckt handlar det om samverkande teknik- och processlösningar som ombesörjer vårdkvalitet, patientupplevelser och patientresor. Praktiskt sett rör det sig om enhetlig publicering av information från flera källor, där lag- och regelefterlevnad säkerställs. Detta innebär en enorm besparing för såväl konsumenter som producenter av information.

Vikten av en enhetlig teknikplattform: En viktig del av ett sådant ekosystem är en enhetlig teknikplattform för att integrera och hantera data, tillämpa standarder, kontrollera att lagar och regler följs och, självklart, erbjuda effektiva digitala lösningar för de arbetsuppgifter som är relevanta inom vården.

Rätt attityder och utvecklade samarbeten: Det behövs också rätt attityder, utvecklade samarbeten mellan olika vårdaktörer, innovation, med mera inom ”mjuka” områden. Men även sådana aspekter underlättas med en ändamålsenlig teknikplattform som bottenplatta.

Stegvis övergång till öppna standarder, istället för en helt ny infrastruktur: Genom att gradvis införa öppna standarder som FHIR, openEHR och SNOMED kan vi säkerställa interoperabilitet och systemen kan anpassas utan att behöva göra om hela infrastrukturen från grunden.

Avancerade integrationsfunktioner: För att möjliggöra effektiv datadelning är det viktigt att ha avancerade funktioner för integration som kan hantera data från både nya och gamla källor och skapa nya resurser för att effektivisera vårdprocessen.

Nya möjligheter med AI: Användningen av AI, eller mer specifikt maskininlärning, och avancerad dataanalys öppnar upp för nya möjligheter inom vården. Genom att effektivt hantera data och integrera olika datakällor kan vi skapa en infrastruktur som kan utvecklas med nya tekniker och verktyg.

Tack, alla ni som kom till Cambio Connect! Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill veta hur vi kan hjälpa er.

Fler ämnen

Utan integrationsverktyg kommer utvecklare och användare av medicinska informationssystem i Skandinavien fortsätta att möta tuffa utmaningar relaterade till interoperabilitet och enkelhet i maintenance.

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
InterSystems Data Integration Solutions for Reference Labs

Lär dig mer om hur HealthShare Health Connect kan förenklar digital transformation och öka konkurrenskraften.

Ladda ner
pdf
Health Connect Fact Sheet

Ladda ner vårt faktablad om HealthShare Health Connect.

Ladda ner
pdf
Success with Healthcare Data Integration at Scale

Fyra framgångshistorier inom dataintegration och digital transformation i sjukvården. Ladda ner vår pdf här.

Ladda ner