Aktuellt

Nudelsoppan är för många en trevlig varmrätt på restaurangen. “Nudelsoppan” vid integration av medicinska informationssystem är en helt annan upplevelse.

Utan integrationsverktyg kommer utvecklare och användare av medicinska informationssystem i Skandinavien fortsätta att möta tuffa utmaningar relaterade till interoperabilitet och enkelhet i maintenance.

Under många år har ledande utvecklare av medicinska informationssystem över hela världen brottats med utmaningarna att integrera sina produktekosystem, både för att lösa interna problem och för att utbyta information med den externa världen. Liknande problem uppstår även för slutanvändare – sjukhus och hälsovårdsmyndigheter som ska implementera applikationer från olika leverantörer. Dessa utmaningar påverkar direkt kvaliteten på hälso- och sjukvården och patientsäkerheten.

I USA anser över hälften av de undersökta sjukhusledarna att dataintegration och interoperabilitet utgör hinder för att uppnå strategiska prioriteringar vid analys av medicinsk data.

Skandinavien är tyvärr inget undantag.

För närvarande har endast några få skandinaviska utvecklare av medicinska applikationer övergått till att använda företagssystem för att hantera integrationsuppgifter. Ofta är delar av deras applikationsekosystem fortfarande sammanlänkade genom punkt-till-punkt-gränssnitt. Dessa gränssnitt är vanligtvis byggda med olika tekniker, skapade vid olika tidpunkter och av olika utvecklingsteam. När antalet enskilda integrationer är stort blir projektutveckling och underhåll en verklig mardröm.

Slutanvändare står inför liknande problem – de stöter på samma uppsättning utmaningar när de ska hantera integrationsprojekt och implementera och underhålla köpta lösningar.

Utöver de interna integrationsutmaningarna inom egna applikationsekosystem står utvecklare och användare inför nya utmaningar, relaterade till utvidgningen av interoperabilitetsstandarder för medicinska informationssystem, både globalt och inom ett enskilt land. Ett exempel är utvecklingen av FHIR och HL7-standarden (HL7v2 -> HL7v3 -> olika versioner av FHIR). Normalt krävs stöd för både gamla och nya standarder, och inom en enda logisk integrationsuppgift kan det behövas stöd för flera standarder samtidigt.

När man använder för många enskilda integrationer skapas helt enkelt en “nudelsoppa” – utvecklare och användare kämpar med att felsöka integrationslösningar, fel upptäcks i utbyte av medicinsk information (vilket har en kritisk innebörd för patientsäkerheten), utvecklartid krävs för att skapa effektiva mekanismer som kan reagera på sådana fel (till exempel genom användarnotifikationer och arbetsflödesprocesser), övervaka gränssnittsförändringar, hantera trafik för gränssnitt och mycket mer.

För högbelastnings- och storskaliga projekt är skalbarhet, prestanda, stöd för maskininlärning och analys avgörande. Med införandet av de senaste medicinska teknikerna, skiftet av fokus för sjukvården från inom sjukhusens väggar till patientens hem, implementeringen av hälsoövervakningsteknik och personliga medicinska enheter har datavolymen inom sjukvården ökat enormt. Den ökningen leder till en accelererad övergång av applikationer till molnet eller hybridapplikationsimplementering.

Alla dessa utmaningar kan hanteras med hjälp av InterSystems lösningar – Health Connect och IRIS for Health.

Hur? Det kommer jag att förklara i nästa artikel.

/ Stefan Markovski, Skandinavienchef, InterSystems

Fler ämnen

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
InterSystems Data Integration Solutions for Reference Labs

Lär dig mer om hur HealthShare Health Connect kan förenklar digital transformation och öka konkurrenskraften.

Ladda ner
pdf
Health Connect Fact Sheet

Ladda ner vårt faktablad om HealthShare Health Connect.

Ladda ner
pdf
Success with Healthcare Data Integration at Scale

Fyra framgångshistorier inom dataintegration och digital transformation i sjukvården. Ladda ner vår pdf här.

Ladda ner