Aktuellt

Här är tekniken som kommer att föra sjukvården framåt under 2024

Moderna tekniklösningar i sig räcker inte för att förbättra hälso- och sjukvården, men att använda de rätt ger de förutsättningar för att effektivisera vården, förbättra vårdkvalitet, frigöra resurser för fler kvalificerade medarbetare och göra vården till en mer attraktiv arbetsplats. I en artikel sammanfattar Stefan Markovski, Skandinavienchef på Intersystems, några tekniktrender med hög potential för att bidra till vården. Grunden till samtliga lösningar är effektiv användning av data och information.

Med växande vårdköer, ökade vårdkostnader, och med svårigheten att behålla och rekrytera personal behöver vården utveckla sitt sätt att arbeta. Det har talats länge om vad teknik och digitalisering kan bidra med, men med moderna digitala lösningar som AI, datadelning och automatisering ser det ut att bli ett spännande år 2024, och mycket kan bli till det bättre. Om hälso- och sjukvården får ordning på datadelning och interoperabilitet finns goda förutsättningar för att effektivisera verksamheten med hjälp av nya tekniklösningar.

Men vilka tekniklösningar handlar det om som kan förändra förutsättningarna för vården? Här är några av de jag tycker är mycket intressanta.

Generativ AI
Ingen kan ha undgått att se potentialen för generativ AI. Tack vare det enorma genomslaget för ChatGPT är det enkelt att förstå fler möjligheter och användningsområden. Inom hälso- och sjukvården kommer vi att få se lösningar för att genomföra kliniska tester och för individanpassad medicinering, för att nämna några. Lösningar baserade på generativ AI kommer att tillhandahålla starkare beslutsunderlag för alla som är inblandade i vårdkedjan, inklusive patienterna. Det ska bli intressant att se hur man tar sig denna innovation från olika områden.

Virtuella assistenter
Virtuella assistenter, såsom chattbotar, har möjlighet att snabbt summera stor mängd information, ge utkast på remisser men även kunna ge råd och beslutsunderlag till både vårdpersonal och patienter. Det kan inte minst bidra till att läkare får ännu mer tid för patienter, med minskad tid på att behöva söka information och administrera remisser manuellt från grunden, men istället få utkast, göra mindre justeringar och kunna validera.

Digitala tvillingar
Avancerade simuleringar med hjälp av virtuella representationer, så kallade digitala tvillingar, av patienter och system, kan effektivisera vården. Med data från sensorer och andra källor går det att skapa nära perfekta kopior av objekt i verkligheten, med vilka det går att simulera olika behandlingar. Det kan leda till högre effektivitet och bättre säkerhet, samt minskade utsläpp och lägre kostnader.

Preventiv vård
Med hjälp av nya tekniklösningar går det att skifta fokus för vården från att reaktivt agera på händelser, till att proaktivt förebygga sjukdomar. Det görs med starka analysverktyg, som snabbt kan ge sjukvården översikt om befolkning i speciella kohorter, men även på väg till riskgrupper. Varningar och notifieringar som fås med sådana lösningar möjliggör tidiga och förebyggande vårdinsatser. Det innebär inte bara en högre vårdkvalitet, utan även mindre belastning på vårdpersonalen.

Data är en grundsten
Samtliga lovande lösningar som nämns ovan, som i vissa fall redan är verklighet, kräver tillgång till data av hög kvalitet, effektiv datadelning och interoperabilitet. Användning av dataplattformar som uppfyller de kraven kommer att förändra vården till det bättre under 2024.

/ Stefan Markovski, Skandinavienchef på Intersystems

Fler ämnen

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
InterSystems Data Integration Solutions for Reference Labs

Lär dig mer om hur HealthShare Health Connect kan förenklar digital transformation och öka konkurrenskraften.

Ladda ner
pdf
Health Connect Fact Sheet

Ladda ner vårt faktablad om HealthShare Health Connect.

Ladda ner
pdf
Success with Healthcare Data Integration at Scale

Fyra framgångshistorier inom dataintegration och digital transformation i sjukvården. Ladda ner vår pdf här.

Ladda ner