Aktuellt

Att köpa eller bygga – det är frågan

Köpa färdiga applikationer eller bygga själv? Behålla äldre applikationer eller skaffa nya? Molnet eller lokal drift? Frågorna är många för IT-strateger, men den kanske viktigaste frågan glöms ofta bort. Det skriver Johan Nordström, Skandinavienchef på InterSystems.

Att en trend bestämmer hur de allra flesta agerar inom ett område är ett välkänt faktum. Vad gäller applikationer är den starka trenden nu att använda molntjänster när det går. Om det inte går är det populära valet att migrera applikationer som körts lokalt i egna datacenter till publika molnplattformar. Samma resonemang gäller för att köpa färdiga applikationer. Affärssystemet i det egna datacentret byts ut mot ett molnbaserat eller det flyttas åtminstone till drift i molnet.

Att bygga egna applikationer är inget alternativ för väldigt många. Anledningarna till det är många och välkända: det saknas personal för att göra det, det upplevs som för dyrt, det finns en tro att en specialiserad leverantör kan erbjuda bättre funktionalitet, och så vidare.

De här argumenten kan så klart vara relevanta, men jag tycker att många missar att fundera på det kanske allra viktigaste avgörandet. Det kan formuleras som en enkel tumregel: om data är viktiga för en verksamhet – bygg en egen lösning. Och omvänt: om data mer är ett stöd för verksamheten, inte avgörande – köp färdigt.

Det finns en tumregel till som är viktig: ta vara på existerande applikationer som är svåra att byta ut. Att byta ut en välfungerande applikation som använts länge leder ofelbart till att viktig funktionalitet kommer att försvinna. I vissa fall kan det tvinga fram välbehövliga förändringar av processer, men ofta leder det till en sämre fungerande verksamhet.

Tricket är naturligtvis att göra kloka val, vad gäller vad som ska behållas och vilken ny funktionalitet som ska tillföras, inte att byta ut en hel lösning bara för att IT-drift ska migreras till molnet. Men att behålla äldre lösningar kan självklart innebära att de behöver migreras till molndrift av olika orsaker (ekonomi, strategi, kompetensbrist).

Det finns ett annat sätt att se på den här diskussionen: om ekonomi, läs kostnader, är helt avgörande för val av strategi för applikationer så kommer funktionalitet, och därigenom affärsmöjligheter, att bli lidande.

Ett motargument till mina tumregler är att det blir för svårt att hantera integrationer mellan olika applikationer om man bygger själv och behåller äldre lösningar. Ja, så kan det vara. Därför behöver man tillföra tekniklösningar som förenklar att lösa de problemen.

Jag pratar så klart i egen sak här, som anställd på en leverantör av dataplattformar. Men resonemangen gäller inte bara dataplattformar. Och dataplattformar, och andra tekniklösningar avsedda att förenkla arbetet med att förvandla en IT-miljö till en fungerande helhet, behövs i allt högre utsträckning även för kunder som köper färdiga, moderna applikationer.

Ju mer komplexa beroenden som finns i IT-miljöer som innefattar allt fler olika typer av delar (moln, lokal drift, etcetera), desto större blir behovet av ett, eller flera, sammanhållande kitt. Jag tror att vi alla är överens om att tiden för big bang-implementationer av stora applikationer som är avsedda att lösa ”alla” problem är förbi. Nuet och framtiden för IT-miljöer handlar i allt högre utsträckning om att skapa helheter av många olika delar.

Den som lyckas med det kan välja fritt mellan att köpa färdiga applikationer eller bygga egna, beroende på vad som är lämpligast.

/ Johan Nordström, InterSystemsFler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
InterSystems IRIS

Lär dig mer om hur InterSystems IRIS-plattform fungerar

Ladda ner
pdf
InterSystems produktfolder

Läs om vilka produkter InterSystems tillhandahåller

Ladda ner
pdf
The Global Fintech Landscape

Läs denna omfattade rapport om den globala fintechmarknaden (utmaningar, samarbeten och molnet)

Ladda ner