Aktuellt

Ny undersökning visar att många organisationer har problem med att hantera stora mängder data

Mångfalden och mängden av data, som dessutom ofta är distribuerade, orsakar stora problem inom organisationer. Trots utmaningarna med datakvalitet använder 56 procent av företagsledarna verktyg för dataanalys för att effektivisera organisationen visar en undersökning med nästan 400 chefer med ansvar för IT- och affärsfunktioner.

Hälften av alla organisationer har stora problem med datakvalitet

Hela 48 procent av alla organisationer anger att de har problem med åtkomst till och användning av data. En bidragande orsak till problemen är undermålig funktionalitet i de tekniklösningar som används. Trots problem med säkerhet (47 procent), komplexitet (38 procent) och prestanda (36 procent) satsas det mycket på att åstadkomma snabba förbättringar av hur data används i värdekedjorna. Det visar en ny undersökning som genomförts av ESG i samarbete med InterSystems.

Undersökningen som omfattar 392 respondenter inom IT- och affärsfunktioner visar att, trots att många ser betydande utmaningar kopplade till datakvalitet, satsar en majoritet av verksamheterna på plattformar och verktyg för dataanalys ute i organisationerna. Målet är att ge lika tillgång till data, både till experter och vanliga användare. Det ska ge snabbare insikter, som kan utgöra beslutsunderlag för handling och för att förbättra effektivitet och produktivitet.

– Det låter enkelt att ge fler medarbetare tillgång till data, men som vår undersökning visar, behöver många företag övervinna utmaningarna med sin datahantering för att lyckas utnyttja värdet av sin data. Det handlar om datakvalitet, tillförlitlighet, prestanda och problem med integration av datakällor. En fristående dataplattform förenklar det arbetet, säger Johan Nordström, skandinavienchef på InterSystems.

I endast sju procent av de organisationer som medverkade i undersökningen har mer än hälften av de anställda tillgång till en dataanalysplattform. I satsningarna på att modernisera tillgång till verktyg planerar 47 procent att satsa på lösningar som innefattar maskininlärning. Med sådana lösningar kan till exempel hantering av naturligt språk användas för att automatisera analyser som av tradition genomförts av mänskliga specialister.

56 procent av de deltagare som redan använder analysverktyg som finns inbäddade i dataplattformar berättar att de åtnjuter bättre tekniska prestanda och högre produktivitet. 48 procent av de som använder inbäddade analyslösningar upplever att de kan agera utifrån insikter om data i högre grad. 50 procent av de som har dataanalysplattformar planerar att utöka funktionaliteten för dem under det kommande året.

Den fullständiga rapporten ”Embracing embedded analytics and a comprehensive data analytics platform” finns att hämta här.

Om undersökningen

ESG genomförde en omfattande onlineundersökning tidigare i år med 392 deltagare från näringslivet och offentlig sektor i Nordamerika. Alla deltagare är ansvariga för utvärdering, inköp och drift av lösningar för beslutsstöd.

 

 

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
Chalmers project

I takt med omställningen till ökad sjukvård i hemmet ökar kraven på att effektivt kunna dela och använda data och information inom vårdkedjan.

Ladda ner
pdf
Region Örebro

Med rätt plattform kan IT-avdelningen hantera högre krav i Örebro.

Ladda ner
pdf
MiBa Project

En gemensam databas ger järnkoll på pandemin i Danmark.

Ladda ner