Aktuellt

En nyckel till effektiv prehospital vård – samordning av data för korrekta beslut

I takt med omställningen till ökad sjukvård i hemmet ökar kraven på att effektivt kunna dela och använda data och information inom vårdkedjan. Olika vårdgivare och leverantörers lösningar måste fungera tillsammans för att det ska gå att fatta rätt beslut om behandlingar och insatser. På Chalmers drivs projekt som skall bidra till att hantera dessa utmaningar i den prehospitala och mobila sjukvården.

Sjukvård i hemmet innebär flera förändringar, som egenmonitorering, det vill säga att patienter sköter övervakning av sig själva med hjälp av teknisk utrustning. Det är en anledning till att mängden data som behöver hanteras ökar. En annan är att flera mobila team som behöver kunna dela på data arbetar med olika aspekter av vårdinsatser. Lägg till det att information behöver sammanställas, för beslutsstöd och rådgivning.

Två projekt för en gemensam vårdkedja

Med utgångspunkt i en standardiserad IT-struktur, ASAP (Acute Support, Assessment and Prioritization) där interoperabilitet är en gemensam nämnare, drivs två projekt som handlar om att göra data tillgängliga i en gemensam vårdkedja.

I ASAP Autumn Leaves handlar det om insatser från att en incident upptäcks, exempelvis ett fall i hemmet, till dess att vårdpersonal är på plats. Medan ASAP Trauma handlar om hanteringen från det att vårdpersonal är på plats, exempelvis i hemmet eller på en olycksplats, till dess att patienten överlämnas till nästa vårdgivare.

I Autumn Leaves ska information från hemmet, kommunala vårdaktörer, samt andra vårdgivare sammanställas i realtid så att ambulanser kan dirigeras och prioriteras snabbare. Det innefattar även att ambulans på väg förses med viktig information. I ASAP Trauma gäller det också att i realtid sammanställa information från olika, men delvis andra källor, tolka den och ge beslutsstöd i realtid till vårdpersonal, till exempel om risk för allvarlig skada och lämpligaste destination.

Autumn Leaves tar fasta på utmaningarna och möjligheterna med utökad sjukvård i hemmet. I takt med att allt fler kommer att få vård i hemmet, blir det vanligare med egenmonitorering som inte bara kan användas för långtidsuppföljning, utan även för att upptäcka akuta problem.

– Om man på distans inte bara vill upptäcka en incident utan även förstå dess orsak, prioritera, samt handlägga och förbereda en insats på bästa sätt vill man kunna ta del av all information i hemmets olika system. Informationen kommer ofta från olika leverantörer och dessutom behöver den kombineras med information som finns i journaler och liknande hos olika vårdgivare. Ett stort problem som uppstår då är att få alla datakällor att samverka. Här är interoperabilitet centralt, säger Bengt Arne Sjöqvist, professor of practice emeritus i Digital Hälsa på Chalmers, och han fortsätter:

– Det saknas idag tillämpning av kända standarder och till viss del incitament för att samverka med andra på detta sätt. Det vill vi göra något åt.

Flera intressenter

I ASAP Autumn Leaves samverkar näringsliv, akademi, kommunal sjukvård och prehospital regional sjukvård.  I projektet ska man med utgångspunkt i automatisk falldetektion ta fram och testa en prototyp för hur man kan hantera interoperabilitet med öppna standarder, och föra samman information från flera olika källor. Baserat på aggregerad information ska man utforma olika beslutsstöd som bland annat bygger på AI (artificiell intelligens).

InterSystems är en av parterna från näringslivet. Företaget levererar en plattform för datasamordning inom vården. Företagets IRIS-lösning utgör basen för den centrala datahanteringen, samordningen och lagringen som kallas ASAP Core.

– InterSystems är bra på att samla information från olika källor med hjälp av standarder, till exempel från journalsystem och mätsystem i hemmet. Sedan bygger vi på med olika typer av lösningar för beslutsstöd. Vi har samarbetat med gott resultat i tidigare projekt, säger Bengt Arne Sjöqvist.

Han berättar vidare att forskargruppen arbetar utifrån mottot ”increase decision precision” och en nollvision: ”Inga misstag i bedömning, prioritering och handläggning”. Det styr arbetet och valen av projekt.

– Målet med många projekt är att rätt människor ska få rätt information vid rätt tillfälle, så att beslut om rätt behandling och handläggning kan fattas så snabbt som möjligt. Tidsaspekten är i många fall avgörande för vårdutfallet. Båda ASAP-projekten är bra exempel på det.

Andra projekt i på gång

– I vår grupp planeras ytterligare projekt utifrån samma koncept. Bland annat inom strokesjukvård, samt en så kallad Digital Health Sandbox där vi och andra kan utveckla och testa lösningar i en miljö som ”nästan är på riktigt”. Vår ambition är att våra projekt skall ge nytta i vården och då är Sandbox och realistiska simuleringar viktiga steg på vägen, säger Bengt Arne Sjöqvist.

Han framhåller att gruppen på Chalmers, som även inkluderar docent Stefan Candefjord och doktoranderna Anna Bakidou, Hoor Jalo och Mattias Seth, samarbetar brett multidisciplinärt med såväl forskare som verksamhet och näringsliv.

Fler ämnen

Datasamordning är lösning En betydande utmaning inom vården är inte en regional fråga, den behöver hanteras nationellt
ESG undersökning Hela 48 procent av alla organisationer anger att de har problem med åtkomst till och användning av data.
För sjätte gången vinner InterSystems dataplattform det prestigefyllda priset "Best in Klas"

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
Chalmers project

I takt med omställningen till ökad sjukvård i hemmet ökar kraven på att effektivt kunna dela och använda data och information inom vårdkedjan.

Ladda ner
pdf
Region Örebro

Med rätt plattform kan IT-avdelningen hantera högre krav i Örebro.

Ladda ner
pdf
MiBa Project

En gemensam databas ger järnkoll på pandemin i Danmark.

Ladda ner